ETU-Link Technology CO ., LTD.

제품 목록

저희에 게 연락

: +86-755-2328 4603 : Sales@etulinktechnology.com : 4th Floor, C Building, JinBoLong Industrial Park, QingQuan Road, LongHua District, Shenzhen city, GuangDongProvince,China 518109
  • 40 G QSFP + 활성 구리 케이블

    설명: ETU-링크 40 G QSFP + 활성 구리 Cbale SFF-8436 및 4 풀 듀플렉스 차선, 차선 당 10 Gb/s까지 각 레인이의 어셈블리입니다.