ETU-Link Technology CO ., LTD.

제품 목록

저희에 게 연락

: +86-755-2328 4603 : Sales@etulinktechnology.com : 4th Floor, C Building, JinBoLong Industrial Park, QingQuan Road, LongHua District, Shenzhen city, GuangDongProvince,China 518109

제품

+ 수동 구리 케이블
10g SFP + 케이블

설명: ETU 링크 + 수동 구리 케이블 SFF-8431 준수 및 SFP + 포트를 사용 하 여 장치 간의 연결을 제공.