ETU-Link Technology CO ., LTD.

제품 목록

저희에 게 연락

: +86-755-2328 4603 : Sales@etulinktechnology.com : 4th Floor, C Building, JinBoLong Industrial Park, QingQuan Road, LongHua District, Shenzhen city, GuangDongProvince,China 518109

제품

40 G QSFP +-4x10G + AOC
40 G QSFP + AOC

설명: 40 g b/s QSFP + PSM 활성 광 케이블, 응용 프로그램: Infiniband 연결 SDR/DDR/QDR, 10/40 기가 비트 이더넷, 2/4/8 Gbps 파이버 채널, 데이터 센터와 스토리지 어레이.